Dział Inwestycji i Rozwoju – projekty

O projekcie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.  „Chcieć to MOOC- Rozszerzenie oferty edukacyjnej UP w zakresie zdalnego kształcenia”

Celem projektu jest rozwój oferty Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji Uczelni poprzez zaangażowanie kadry dydaktycznej w stworzenie i realizację kursów edukacyjnych w formie e-learningu dla 480 studentów/ek I lub II stopnia studiów stacjonarnych do końca września 2022 r.

Projekt zakłada opracowanie i realizację czterech kursów zdalnych:

Kursy będą udostępnione bezpłatnie na platformie opartej na spolszczonej platformie Open EDX. Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania, co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym: językowych, informatycznych, analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacyjnych.

Realizacja powyższych kursów posłuży większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego. Realizacja celu możliwa będzie poprzez zaangażowanie akademickiej kadry dydaktycznej w opracowanie i prowadzenie kursów zdalnych jako dodatkowego elementu procesu kształcenia

Okres realizacji projektu: od 2019-10-01  do 2022-09-30

 Wartość projektu: 521 625,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 505 975,00 zł

 

Wielkość czcionki
Kontarst