Dział Inwestycji i Rozwoju – projekty

Zapraszamy na aktualną stronę projektu: Laboratorium zmysłów

 

O Projekcie „Laboratorium zmysłów”

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pn. „Laboratorium Zmysłów”.

 

Cel projektu
Celem projektu jest  realizacja działań w ramach tzw. Trzeciej Misji Uniwersytetu na rzecz aktywacji społecznej mieszkańców rewitalizowanego podobszaru Kazimierz Stare Miasto w Krakowie, jak również rozwijanie kompetencji pozwalających na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań oraz pobudzanie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Projekt zakłada realizację 20 unikatowych form warsztatów, zdefiniowanych według 3 kategorii:

  • Akademia Artystyczna,
  • Ginące zawody, rzeczy od nowa,
  • Budowanie tożsamości miejsca i historii żydowskiej Kazimierza.

Realizacja powyższych zajęć w sposób istotny przyczyni się do podniesienia kompetencji osób w nich uczestniczących, w tym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy oraz społeczeństwa . Ponadto działania projektowe pozwolą na rozbudowanie u uczestników ciekawości poznawczej, będą inspiracją do twórczego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań, propagowania kultury innowacyjności  oraz integracji lokalnej społeczności.

Warsztaty przewidziano zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych i osób starszych. Wsparcie otrzyma łącznie 1680 uczestników projektu.

 

Okres realizacji
01 września 2019 r. – 31.07.2023 r.

 

Wartość projektu
1 105 474,66 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 072 310,42 zł.

 

 

Wielkość czcionki
Kontarst