Dział Inwestycji i Rozwoju – projekty

Zapraszamy na aktualną stronę projektu: Laboratorium zmysłów

 

Aktualności

Aktualne rekrutacje na warsztaty:

Nazwa warsztatów

Ważne informacje

dotyczące warsztatów

Terminarz rekrutacji Dokumenty rekrutacyjne

Budowanie tożsamości miejsca

-KAZIMIERZ OCZAMI MIESZKAŃCÓW

—warsztaty z fotografii analogowej

i technik specjalnych—

Zaproszenie do udziału

wraz z opisem

i harmonogramem zajęć

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji

 

od 19.09.2022 r. 

do 23.09.2022 r.

1) Formularz zgłoszeniowy

(załącznik nr 1)

2) Klauzulę informacyjną

(załącznik nr 2)

3)  Oświadczenie rodzica/

opiekuna prawnego o wyrażeniu

zgody na udział osoby

niepełnoletniej w projekcie

(dotyczy osób niepełnoletnich

załącznik nr 3)

* Orzeczenie o niepełnosprawności

– kserokopia (jeśli dotyczy)

** Dowód osobisty do wglądu (dla osób

pełnoletnich)

 

 

Rekrutacje zakończone:

Nazwa warsztatów

Ważne informacje

dotyczące warsztatów

Terminarz rekrutacji Dokumenty rekrutacyjne

AKADEMIA ARTYSTYCZNA –

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Zaproszenie do udziału wraz

z opisem 

i harmonogramem zajęć

Szczegółowe kryteria

rekrutacji

od 08.08.2022 r. 

do 26.08.2022 r.

1) Formularz zgłoszeniowy

(załącznik nr 1)

2) Klauzulę informacyjną

(załącznik nr 2)

* Orzeczenie o niepełnosprawności

– kserokopia (jeśli dotyczy)

Budowanie tożsamości miejsca -KAZIMIERZ OCZAMI MIESZKAŃCÓW

—warsztaty z fotografii analogowej i technik specjalnych—

Zaproszenie do udziału wraz z opisem zajęć

Harmonogram zajęć

Szczegółowe kryteria rekrutacji

od 27.06.2022 r.

do 8.07.2022 r.

1) Formularz zgłoszeniowy

(załącznik nr 1)

2) Klauzulę informacyjną

(załącznik nr 2)

3)  Oświadczenie rodzica/

opiekuna prawnego o wyrażeniu

zgody na udział osoby niepełnoletniej w projekcie (dotyczy osób

niepełnoletnich

załącznik nr 3)

* Orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia (jeśli dotyczy)

** Dowód osobisty do wglądu (dla osób pełnoletnich)

 Przyjazna przestrzeń – warsztaty projektowe

Zaproszenie do udziału wraz z opisem i planem zajęć

Szczegółowe kryteria rekrutacji

REKRUTACJA ANULOWANA

 

od 03.06.2022 r.

do 05.07.2022 r.

1) Formularz zgłoszeniowy

(załącznik nr 1)

2) Klauzulę informacyjną

(załącznik nr 2)

3)  Oświadczenie rodzica/

opiekuna prawnego o wyrażeniu

zgody na udział osoby

niepełnoletniej w projekcie (dotyczy osób niepełnoletnich

załącznik nr 3)

* Orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia (jeśli dotyczy)

** Dowód osobisty do wglądu (dla osób pełnoletnich)

Budowanie tożsamości miejsca

WARSZTATY MULTIMEDIALNE

CYFROWY KAZIMIERZ |

KAZ_LAB 2022

Zaproszenie do udziału wraz z opisem i terminarzem zajęć

Szczegółowe kryteria rekrutacji

REKRUTACJA ANULOWANA

UWAGA!

rekrutacja przedłużona

do 27.06.2022r.

do godz. 12:00

*******

od 06.06.2022 r.

do 22.06.2022 r.

1) Formularz zgłoszeniowy

(załącznik nr 1)

2) Klauzulę informacyjną

(załącznik nr 2)

3)  Oświadczenie rodzica/

opiekuna prawnego o wyrażeniu

zgody na udział osoby

niepełnoletniej w projekcie (dotyczy osób niepełnoletnich

załącznik nr 3)

* Orzeczenie o niepełnosprawności

– kserokopia (jeśli dotyczy)

** Dowód osobisty do wglądu

(dla osób pełnoletnich)

Akademia Artystyczna

KULTurowa RZECZYwistość –

warsztaty plastyczne dla dzieci

Zaproszenie do udziału wraz z opisem i planem zajęć

Szczegółowe kryteria rekrutacji

Plakat dot. warsztatów

UWAGA!

rekrutacja przedłużona

do 27.06.2022r.

*******

od 06.06.2022 r.

do 20.06.2022 r.

1) Formularz zgłoszeniowy

(załącznik nr 1)

2) Klauzulę informacyjną

(załącznik nr 2)

3)  Oświadczenie rodzica/

opiekuna prawnego o wyrażeniu

zgody na udział osoby

niepełnoletniej w projekcie

(dotyczy osób niepełnoletnich

załącznik nr 3)

* Orzeczenie o niepełnosprawności

– kserokopia (jeśli dotyczy)

** Dowód osobisty do wglądu

(dla osób pełnoletnich)

Drugie życie przedmiotu – warsztaty stolarsko – tapicerskie

Zaproszenie do udziału wraz z opisem i terminarzem zajęć

Szczegółowe kryteria rekrutacji

od 03.06.2022r.

do 20.06.2022r.

1) Formularz zgłoszeniowy

(załącznik nr 1)

2) Klauzulę informacyjną

(załącznik nr 2)

3)  Oświadczenie rodzica/

opiekuna prawnego o wyrażeniu

zgody na udział osoby

niepełnoletniej w projekcie

(dotyczy osób niepełnoletnich

załącznik nr 3)

* Orzeczenie o niepełnosprawności

– kserokopia (jeśli dotyczy)

** Dowód osobisty do wglądu

(dla osób pełnoletnich)

Akademia Artystyczna –

Kazimierz wokół linii

i pięciolinii

 Zaproszenie do udziału

 Ramowy plan zajęć –

harmonogram wsparcia

Szczegółowe kryteria rekrutacji

od 27.05.2022 r.

do 06.06.2022 r.

Dokumenty do pobrania

 

******

Letnia Akademia Filmowa | KAZ_4K

Interesujesz się filmem? Zgłoś się do nas!

 

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji warsztatów OFF WARSZTAT FILMOWY które odbędą się w dniach    23.05.2022r. – 28.05.2022r. w Instytucie Sztuki i Designu UP na ul. Podbrzezie 3 w Krakowie.

Warsztaty skierowane są dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych produkcją filmu (pasjonatów i amatorów), a udział w nich jest bezpłatny!

 

Ramowy plan zajęć:

 • 23.05.2022r  poniedziałek – 09:30 – 16:30 – część teoretyczna
 • 24.05.2022r  wtorek – 09:00 – 16:00– warsztaty operatorskie z ekspertami
 • 25.05.2022r środa – 09:00 – 16:00 – warsztaty operatorskie z ekspertami
 • 26.05.2022r czwartek – 09:00 – 16:00 warsztaty z ekspertami, montaż
 • 27.05.2022r piątek – 09:00 – 16:00 warsztaty z ekspertami, montaż
 • 28.05.2022r sobota – 09:00 – 16:00 – warsztaty z ekspertami, prezentacja i omówienie zrealizowanych filmów

*Każdego dnia godzinna przerwa obiadowa od 12:00-13:00

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (skan podpisanego dokumentu) należy wysłać drogą mailową na adres: biurorozwoju@up.krakow.pl lub pozostawić w kopercie w pok. 135 lub 136 w budynku głównym lub Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 (ul. Podchorążych 2, Kraków) z dopiskiem na kopercie ,,OFF WARSZTAT FILMOWY – LABORATORIUM ZMYSŁÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA:  https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

 

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe kryteria wyboru

Na zgłoszenia czekamy do 19.05.2022 do godz.: 12:00!

 

 

******

Akademia Artystyczna – Warsztaty fotograficzne

Uwaga! Przedłużamy termin rekrutacji do 11 maja 2022r.!

Zapraszamy do udziału w II edycji warsztatów Akademia Artystyczna – Warsztaty fotograficzne, które odbędą się w dniach 13.05.2022r. – 5.06.2022r. w Instytucie Sztuki i Designu UP na ul. Podbrzezie 3 w Krakowie.

Warsztaty skierowane są dla wszystkich osób w wieku 18-50 lat zainteresowanych poznawaniem i doskonaleniem warsztatu fotograficznego, edycją barw, cyfrową edycją zdjęć (pasjonatów i amatorów), a udział jest bezpłatny!

Ramowy plan zajęć (terminy mogą ulec zmianie)

Na zgłoszenia czekamy do 11 maja 2022 do godz.: 23:59!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2 ) należy wysłać drogą mailową na adres: jakub.pierzchala@up.krakow.pl lub pozostawić w kopercie w pok. 136/135 w budynku głównym lub Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 (ul. Podchorążych 2, Kraków) z dopiskiem na kopercie ,,Warsztaty fotograficzne – Laboratorium zmysłów”

DOKUMENTY DO POBRANIAhttps://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe kryteria wyboru

 

******

Akademia Artystyczna – Warsztaty fotograficzne

Zapraszamy do udziału w II edycji warsztatów Akademia Artystyczna – Warsztaty fotograficzne, które odbędą się w dniach 13.05.2022r. – 5.06.2022r. w Instytucie Sztuki i Designu UP na ul. Podbrzezie 3 w Krakowie.

Warsztaty skierowane są dla wszystkich osób w wieku 18-50 lat zainteresowanych poznawaniem i doskonaleniem warsztatu fotograficznego, edycją barw, cyfrową edycją zdjęć (pasjonatów i amatorów), a udział jest bezpłatny!

 

Ramowy plan zajęć (terminy mogą ulec zmianie)

Na zgłoszenia czekamy do 6 maja 2022 do godz.: 23:59!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2 ) należy wysłać drogą mailową na adres: jakub.pierzchala@up.krakow.pl lub pozostawić w kopercie w pok. 136/135 w budynku głównym lub Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 (ul. Podchorążych 2, Kraków) z dopiskiem na kopercie ,,Warsztaty fotograficzne – Laboratorium zmysłów”

DOKUMENTY DO POBRANIAhttps://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe kryteria wyboru

 

******

Zapraszamy na warsztaty projektowe PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ

Instytut Sztuki i Dizajnu zaprasza osoby powyżej 18 roku życia do udziału w warsztatach projektowych PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ.

Warsztaty to dwa dni wspólnej pracy kreatywnej. Rozpracujemy temat projektowania przestrzeni publicznej, pracy z dziedzictwem Kazimierza. Zastanowimy się jak można projektować przestrzeń wspólną i aktywnie zmieniać swoje otoczenie. Podejmiemy temat roli i funkcji miejsc publicznych i, co równie istotne, udziału odbiorców w ich kształtowaniu. Będziemy pokazywać dobre praktyki funkcjonujące w innych lokalizacjach i wspólnie projektować najbliższe otoczenie.

 

Prowadząca: Anna Zabdyrska

Termin warsztatów: 09. oraz 21.04.2022

Miejsce: Instytut Sztuki i Designu UP, ul. Podbrzezie 3 w Krakowie

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Na zgłoszenia czekamy do 7 kwietnia 2022.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z dokumentami wymaganymi w Regulaminie prosimy przesłać drogą mailową na adres: anna.zabdyrska@up.krakow.pl

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

Warunki rekrutacji: Szczegółowe kryteria wyboru

 

******

WARSZTATY INTROLIGATORSKIE: SZYCIE JAPOŃSKIE I MIZUHIKI

Zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia do udziału w pierwszej edycji  Warsztatów introligatorskich: szycie japońskie i mizuhiki, które odbędą się 12 marca 2022 r. (sobota) w godzinach 10:00-16:30 w Instytucie Sztuki i Designu UP.

Podczas warsztatów zapoznacie się i wykonacie książkę-album fukuro toji w twardej i miękkiej oprawie, nauczycie się japońskiego szycia introligatorskiego, tworzenia i wykorzystywania  mizuhiki oraz poznacie narzędzia i tajniki introligatorstwa. A wszystko to w dalekowschodniej niezwykłej atmosferze!

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

 

Prowadząca: dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados, prof. UP – artystka wizualna, wykładająca w Instytucie Sztuki i Designu UP, artystycznie związana z Japonią.

Miejsce: Instytut Sztuki i Designu UP, ul. Podbrzezie 3 w Krakowie, sala -1.1 (poziom -1)

 

Na zgłoszenia czekamy do 04 marca 2022 r. do godziny 23:59!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną należy przesłać drogą mailową na adres: katarzyna.ryznar@up.krakow.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIAhttps://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe kryteria wyboru

 

******

LETNIA ARTYSTYCZNA AKADEMIA NA KRAKOWSKIM KAZIMIERZU

grafika – rysunek – malarstwo

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji warsztatów LETNIA AKADEMIA ARTYSTYCZNA NA KRAKOWSKIM KAZIMIERZU, które odbędą się w dniach 14-18 lutego 2022 r. w Instytucie Sztuki i Designu UP przy ul. Mazowieckiej 43 oraz ul. Podbrzezie 3 w Krakowie.

Warsztaty skierowane są dla wszystkich osób zainteresowanych poznawaniem i doskonaleniem warsztatu graficznego, rysunkowego oraz malarskiego (kandydatów na studia artystyczne, pasjonatów i amatorów), mieszczących się w przedziale wiekowym 13-26 rż.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

 

Harmonogram zajęć:

14-16.02.2022 – RYSUNEK i MALARSTWO

17-18.02.2022 – GRAFIKA (linoryt, sitodruk, sucha igła)

Na zgłoszenia czekamy do 07 lutego 2022 do godz.: 23:59! Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: witold.winek@up.krakow.pl

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową do 10 lutego 2022.

 

DOKUMENTY DO POBRANIAhttps://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe kryteria wyboru

******

Akademia Artystyczna – Warsztaty fotograficzneRekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji warsztatów Akademia Artystyczna – Warsztaty fotograficzne, które odbędą się w dniach 18.03.2022r. – 24.04.2022r. w Instytucie Sztuki i Designu UP na ul. Podbrzezie 3 w Krakowie.

 

Warsztaty skierowane są dla wszystkich osób w wieku 18-50 lat zainteresowanych poznawaniem i doskonaleniem warsztatu fotograficznego, edycją barw, cyfrową edycją zdjęć (pasjonatów i amatorów), a udział jest bezpłatny!

 

Ramowy plan zajęć (terminy mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej):

 • 18 marca – część teoretyczna (zajęcia prowadzone online – aplikacja Teams)
 • 19–20 marca – część warsztatowa –zajęcia praktyczne plenerowe na Kazimierzu
 • 26–27 marca – część teoretyczna na temat zarządzania barwą w edycji fotografii (zajęcia prowadzone online – aplikacja Teams)
 • 2–3 kwietnia – część praktyczna – warsztaty z cyfrowej edycji zdjęć – zajęcia stacjonarne prowadzone w pracowni komputerowej – ul. Podbrzezie 3
 • 23–24 kwietnia – część praktyczna –warsztaty z druku fotografii prowadzone stacjonarnie – ul. Podbrzezie 3

 

Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2022 do godz.: 23:59!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: jakub.pierzchala@up.krakow.pl lub pozostawić w kopercie w pok. 136 w budynku głównym lub Kancelarii Uczelni w godzinach od 08:00-15:00 (ul. Podchorążych 2, Kraków) z dopiskiem na kopercie ,,Warsztaty fotograficzne – Laboratorium zmysłów”

DOKUMENTY DO POBRANIAhttps://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe kryteria wyboru

 

******

UWAGA!

Wydłużamy termin rekrutacji do Akademii Artystycznej na Warsztaty fotograficzne.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 07 stycznia 2022r. do godz. 23:59!

******

Akademia Artystyczna – Warsztaty fotograficzne

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji warsztatów Akademia Artystyczna – Warsztaty fotograficzne, które odbędą się w dniach 14.01.2022 -06.02.2022r. w Instytucie Sztuki i Designu UP na ul. Podbrzezie 3 w Krakowie.

 

Warsztaty skierowane są dla wszystkich osób w wieku 25-50 lat zainteresowanych poznawaniem i doskonaleniem warsztatu fotograficznego, edycją barw, cyfrową edycją zdjęć (pasjonatów i amatorów), a udział jest bezpłatny!

 

Ramowy plan zajęć (terminy mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej):

 • 14 stycznia – część teoretyczna (zajęcia prowadzone on line – aplikacja Teams)
 • 15–16 stycznia – część warsztatowa –zajęcia praktyczne plenerowe na Kazimierzu
 • 22–23 stycznia – część teoretyczna na temat zarządzania barwą w edycji fotografii (zajęcia prowadzone on line – aplikacja Teams)
 • 29–30 stycznia – część praktyczna – warsztaty z cyfrowej edycji zdjęć – zajęcia stacjonarne prowadzone w pracowni komputerowej -ul. Podbrzezie 3
 • 5–6 lutego – część praktyczna –warsztaty z druku fotografii prowadzone stacjonarnie – ul. Podbrzezie 3

 

Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2021 do godz.: 23:59! Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: jakub.pierzchala@up.krakow.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIAhttps://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe kryteria wyboru

 

 

******

Ginące zawody – ETNOZABAWKI – Projektowanie konceptualnych zabawek z drewna

Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat do udziału w pierwszej i drugiej edycji warsztatów: Ginące zawody – ETNOZABAWKI – Projektowanie konceptualnych zabawek z drewna, które odbędą się w dniach 15 grudnia 2021 (pierwsza grupa) oraz 16 grudnia 2021 (druga grupa) w Instytucie Sztuki i Designu UP na ul. Mazowieckiej 43 oraz ul. Podbrzezie 3 w Krakowie.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

 

Liczba miejsc: 24 miejsca (po 12 miejsc na każdy dzień).

Godziny zajęć: spotkanie 4 godzin x 45 minut od 9.00-12.15

 

Na zgłoszenia czekamy do 08 grudnia 2021 do godz.: 23:59! Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: monika.natkaniec-papp@up.krakow.pl

lub złożyć na Kancelarii Uczelni – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2 z dopiskiem „Laboratorium zmysłów – ETNOZABAWKI”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIAhttps://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe kryteria wyboru

 

 

******

LETNIA ARTYSTYCZNA AKADEMIA NA KRAKOWSKIM KAZIMIERZU

grafika – rysunek – malarstwo

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji warsztatów LETNIA AKADEMIA ARTYSTYCZNA NA KRAKOWSKIM KAZIMIERZU, które odbędzie się w dniach 10-12 grudnia 2021 w Instytucie Sztuki i Designu UP na ul. Mazowieckiej 43 oraz ul. Podbrzezie 3 w Krakowie.

Warsztaty skierowane są dla wszystkich osób zainteresowanych poznawaniem i doskonaleniem warsztatu graficznego, rysunkowego oraz malarskiego (kandydatów na studia artystyczne, pasjonatów i amatorów), a udział jest bezpłatny!

10-12.12.2021 – RYSUNEK

17-18.12.2021 – GRAFIKA (linoryt, sitodruk, sucha igła)

19.12.2021 – MALARSTWO

 

Na zgłoszenia czekamy do 06 grudnia 2021 do godz.: 23:59! Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: witold.winek@up.krakow.pl

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową do 08 grudnia 2021.

 

DOKUMENTY DO POBRANIAhttps://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe kryteria wyboru

 

******

Zapraszamy na warsztaty projektowe PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ 

Instytut Grafiki i Wzornictwa zaprasza osoby powyżej 18 roku życia do udziału w warsztatach projektowych PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ.

Warsztaty to dwa weekendowe dni wspólnej pracy kreatywnej. Rozpracujemy temat projektowania przestrzeni publicznej, pracy z dziedzictwem Kazimierza. Zastanowimy się jak można projektować przestrzeń wspólną i aktywnie zmieniać swoje otoczenie. Podejmiemy temat roli i funkcji miejsc publicznych i, co równie istotne, udziału odbiorców w ich kształtowaniu. Będziemy pokazywać dobre praktyki funkcjonujące w innych lokalizacjach i wspólnie projektować najbliższe otoczenie.

 

Prowadząca:  Anna Zabdyrska

Termin warsztatów: 2 dni tj. 20 listopada 2021 oraz 03 grudnia 2021

Warsztaty zaczynają  się o 9:00 w dniu 20.11.2021 i od godziny 12.00 w dniu 03.12.2021

Miejsce: Instytut Grafiki i Wzornictwa UP, ul. Podbrzezie 3 w Krakowie

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do 19 listopada 2021.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z dokumentami wymaganymi w Regulaminie prosimy przesłać drogą mailową na adres: anna.zabdyrska@up.krakow.pl

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/ oraz tutaj: Formularz-zgłoszeniowy

Warunki rekrutacji: Szczegółowe kryteria wyboru

 

 

******

Zapraszamy na warsztaty projektowe PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ 

Instytut Grafiki i Wzornictwa zaprasza osoby powyżej 18 roku życia do udziału w warsztatach projektowych PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ.

Warsztaty to dwa weekendowe dni wspólnej pracy kreatywnej. Rozpracujemy temat projektowania przestrzeni publicznej, pracy z dziedzictwem Kazimierza. Zastanowimy się jak można projektować przestrzeń wspólną i aktywnie zmieniać swoje otoczenie. Podejmiemy temat roli i funkcji miejsc publicznych i, co równie istotne, udziału odbiorców w ich kształtowaniu. Będziemy pokazywać dobre praktyki funkcjonujące w innych lokalizacjach i wspólnie projektować najbliższe otoczenie.

 

Prowadząca:  Anna Zabdyrska

Termin warsztatów: 06-07 listopada 2021

Warsztaty zaczynają  się o 9:30, trwają po 6 godzin dziennie: blok poranny (3 godziny) , przerwa (30 minut), blok popołudniowy (3 godziny).

Miejsce: Instytut Grafiki i Wzornictwa UP, ul. Podbrzezie 3 w Krakowie

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do 03 listopada 2021.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z dokumentami wymaganymi w Regulaminie prosimy przesłać drogą mailową na adres: anna.zabdyrska@up.krakow.pl

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

 

Warunki rekrutacji: Szczegółowe kryteria wyboru

 

******

Zapraszamy na warsztaty plastyczne dla dzieci Akademia Artystyczna_KULTurowa RZECZYwistość 

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat do udziału zajęciach plastycznych.

 

Warsztaty będą realizowane w dwóch grupach wiekowych: I grupa 6-9 oraz II grupa: 10-12 lat

Warsztaty plastyczne będą oparte o autorskie ćwiczenia rozwijające poczucie tożsamości kulturowej, tradycje grup wchodzących w skład środowiska lokalnego.

Prowadząca zajęcia: dr Monika Nęcka.

 

Terminy warsztatów II edycja: 9.10.2021, 10.10.2021 oraz 16.10.2021. Zajęcia składają się z cyklu tj. 3 dni zajęć (nie ma możliwości zapisania na pojedynczy dzień). Grupa I w godzinach 9.00-13.00, grupa II w godzinach 13.00-17.00

Miejsce: Instytut Grafiki i Wzornictwa UP, ul. Podbrzezie 3 w Krakowie

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do 04 października 2021.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z dokumentami wymaganymi w Regulaminie (prosimy o przesłanie wyłącznie załącznika 1, 2 i 3 -link poniżej) należy przesłać drogą mailową na adres: anna.wojtowicz@up.krakow.pl

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z załącznikami dostępny na stronie: https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

 

Warunki rekrutacji: Szczegółowe kryteria wyboru

 

******

Zapraszamy na warsztaty projektowe PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ 

Instytut Grafiki i Wzornictwa zaprasza osoby powyżej 18 roku życia do udziału w warsztatach projektowych PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ.

 

Warsztaty to dwa weekendowe dni wspólnej pracy kreatywnej. Rozpracujemy temat projektowania przestrzeni publicznej, pracy z dziedzictwem Kazimierza. Zastanowimy się jak można projektować przestrzeń wspólną i aktywnie zmieniać swoje otoczenie. Podejmiemy temat roli i funkcji miejsc publicznych i, co równie istotne, udziału odbiorców w ich kształtowaniu. Będziemy pokazywać dobre praktyki funkcjonujące w innych lokalizacjach i wspólnie projektować najbliższe otoczenie.

 

Prowadząca:  Anna Zabdyrska

Termin warsztatów: 25-26 września 2021

Warsztaty zaczynają  się o 9:30, trwają po 6 godzin dziennie: blok poranny (3 godziny) , przerwa (30 minut), blok popołudniowy (3 godziny).

Miejsce: Instytut Grafiki i Wzornictwa UP, ul. Podbrzezie 3 w Krakowie

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do 17 września 2021.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z dokumentami wymaganymi w Regulaminie prosimy przesłać drogą mailową na adres: anna.zabdyrska@up.krakow.pl

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

 

Warunki rekrutacji: Szczegółowe kryteria wyboru

 

 

**** **** **** **** **** **** **** **** ****

WARSZTATY MULTIMEDIALNE CYFROWY KAZIMIERZ | KAZ_LAB 2021

prowadzący:

Małgorzata Łuczyna, Jacek Złoczowski [ memorymorph.pl ]

 

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach multimedialnych, które odbędą się w dniach 30.06-2.07.2021 podczas 30 Festiwalu Kultury Żydowskiej 2021.

Udział w warsztatach umożliwi poznanie i twórcze działanie w wykorzystaniem technik fotograficznych połączonych w unikatowy sposób z najnowszymi technologiami.

 

Warsztaty inspirowane są twórczością krakowskiego artysty Jerzego Wrońskiego, który w latach 80-tych rozwijał autorską technikę tworzenia fotografii zwanych „kopciogramami”. W swojej technice łączył właściwości ścierających się żywiołów ognia i wody oraz możliwości fotografii, uzyskując niezwykle oryginalne, nieprzewidywalne efekty.

Podczas warsztatów uczestnicy nie tylko poznają wyjątkową technikę twórczą Wrońskiego, ale także, inspirując się jego twórczością, będą mieli okazję stworzyć prace łączące tradycyjne techniki z nowoczesną technologią. Korzystając z natury żywiołów ognia i wody, a także technik cyfrowego przetwarzania obrazu, skanowania 3D i tworzenia wirtualnych przestrzeni, stworzą wspólnie prace upamiętniające miejsce, jakim był i jest krakowski Kazimierz.

 

Organizatorem warsztatów jest Ośrodek Form Filmowych w Instytucie Sztuki Mediów na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Partnerem wydarzenia jest Festiwal Kultury Żydowskiej.

Warsztaty finansowane są w ramach projektu pt. „Laboratorium Zmysłów” współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

MIEJSCE WARSZTATÓW:

Instytut Sztuki Mediów UP, ul. Podbrzezie 3, Kraków

 

WARUNKI REKRUTACJI:

Na zgłoszenia czekamy do 20.06.2021 do godz.: 23:59!

Warsztaty kierowane są do osób powyżej 18 roku życia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: jacek.zloczowski@up.krakow.pl

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową oraz na stronie projektu do 24.06.2021!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

Warunki rekrutacji: Szczegółowe kryteria wyboru

**** **** **** **** **** **** **** **** ****

 

Zapraszamy na warsztaty plastyczne dla dzieci Akademia Artystyczna_KULTurowa RZECZYwistość. 

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat do udziału zajęciach plastycznych.

 

Warsztaty będą realizowane w dwóch grupach wiekowych: I grupa 6-9 oraz II grupa: 10-12 lat

Warsztaty plastyczne będą oparte o autorskie ćwiczenia rozwijające poczucie tożsamości kulturowej, tradycje grup wchodzących w skład środowiska lokalnego.

 

Terminy letnich warsztatów: 19-20.06.2021, 26-27.06.2021 i 03-04.06.2021r. (zajęcia w soboty dla dzieci z grupy I), zajęcia w niedzielę dla grupy II.

Warsztaty zaczynają  się o 9:00 i trwają do godziny 14.00

Miejsce: Instytut Grafiki i Wzornictwa UP, ul. Podbrzezie 3 w Krakowie

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2021 r. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z dokumentami wymaganymi w Regulaminie prosimy przesłać drogą mailową na adres: anna.wojtowicz@up.krakow.pl

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

Warunki rekrutacji: Szczegółowe kryteria wyboru

 

 

**** **** **** **** **** **** **** **** ****

 

Zapraszamy na warsztaty projektowe PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ 

Instytut Grafiki i Wzornictwa zaprasza osoby powyżej 18 roku życia do udziału w letniej edycji warsztatów projektowych PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ.

 

Warsztaty to dwa weekendowe dni wspólnej pracy kreatywnej. Rozpracujemy temat projektowania przestrzeni publicznej, pracy z dziedzictwem Kazimierza. Zastanowimy się jak można projektować przestrzeń wspólną i aktywnie zmieniać swoje otoczenie. Podejmiemy temat roli i funkcji miejsc publicznych i, co równie istotne, udziału odbiorców w ich kształtowaniu. Będziemy pokazywać dobre praktyki funkcjonujące w innych lokalizacjach i wspólnie projektować najbliższe otoczenie.

Prowadząca:  Anna Zabdyrska

Terminy letnich warsztatów (do wyboru jeden z weekendów): 3-4 lipca 2021 oraz 10-11 lipca 2021

Warsztaty zaczynają  się o 9:30, trwają po 6 godzin dziennie: blok poranny (3 godziny) , przerwa (30 minut), blok popołudniowy (3 godziny).

Miejsce: Instytut Grafiki i Wzornictwa UP, ul. Podbrzezie 3 w Krakowie

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca 2021.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z dokumentami wymaganymi w Regulaminie prosimy przesłać drogą mailową na adres: anna.zabdyrska@up.krakow.pl

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

Warunki rekrutacji: Szczegółowe kryteria wyboru

 

 

**** **** **** **** **** **** **** **** ****

 

Rekrutacja do pierwszej edycji warsztatów LETNIEJ AKADEMII ARTYSTYCZNEJ NA KRAKOWSKIM KAZIMIERZU 

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji warsztatów LETNIA AKADEMIA ARTYSTYCZNA NA KRAKOWSKIM KAZIMIERZU, które odbędą się w dniach 21-26 czerwca 2021 r. w Instytucie Grafiki i Wzornictwa UP na ul. Mazowieckiej 43 oraz ul. Podbrzezie 3 w Krakowie.

Warsztaty skierowane są dla wszystkich osób zainteresowanych poznawaniem i doskonaleniem warsztatu graficznego, rysunkowego oraz malarskiego (kandydatów na studia artystyczne, pasjonatów i amatorów), a udział jest bezpłatny!

21-23.06.2021 – RYSUNEK

24-25.06.2021 – GRAFIKA (linoryt, sitodruk, sucha igła)

26.06.2021 – MALARSTWO

Na zgłoszenia czekamy do 13 czerwca 2021 do godz.: 23:59!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: witold.winek@up.krakow.pl

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową 15 czerwca 2021 r. oraz na stronie projektu!

DOKUMENTY DO POBRANIA: https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe kryteria wyboru

**** **** **** **** **** **** **** **** ****

 

Rekrutacja do pierwszej edycji warsztatów w ramach „Akademii Artystycznej – Kazimierz wokół linii i pięciolinii”

 

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej zaprasza osoby powyżej 16 roku życia do udziału w pierwszej edycji warsztatów w ramach „Akademii Artystycznej- Kazimierz wokół linii i pięciolinii”.

Termin realizacji zajęć: czerwiec -październik 2021r, Instytut Sztuki Mediów UP, przy ul. Podbrzezie 3 w Krakowie oraz w plenerze.

Warsztaty skierowane są do wszystkich powyżej osób 16 roku życia zainteresowanych:

-synestezją sztuk plastycznych i muzycznych

-interdyscyplinarnym zagadnieniem barwy w sztuce

-poszukiwaniem płaszczyzny dialogowania i artystycznej interakcji plastyczno-muzycznej

-ukazaniem sposobu transpozycji środków malarskich w celu wykonania prac rysunkowych ,malarskich oraz graficznych

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy do 28 maja 2021 r.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami wymaganymi w Regulaminie prosimy przesłać drogą mailową na adres: marek.sztuka1@gmail.com

DOKUMENTY DO POBRANIA: https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

WARUNKI REKRUTACJI: Szczególowe kryteria rekrutacji

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową 2 czerwca 2021 r.

 

**** **** **** **** **** **** **** **** ****

 

Rekrutacja do pierwszej edycji OFF WARSZTAT FILMOWY

 

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji OFF WARSZTAT FILMOWY, który odbędzie się w dniach 24-29 maja 2021 w Instytucie Sztuki Mediów UP przy ul. Podbrzezie 3 w Krakowie, on-line oraz w plenerze. Warsztat skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych produkcją filmu “od kuchni”, a udział jest bezpłatny!

Na zgłoszenia czekamy do 16 maja 2021 do godz.: 23:59!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: anna.pichura@up.krakow.pl

Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć portfolio (akceptowane pliki: pdf max 15 stron lub linki do stron internetowych, filmów online itp.). W przypadku dużej liczby zgłoszeń preferowane będą zgłoszenia zawierające portfolio.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone drogą mailową 17 maja 2021 oraz na stronie projektu!

 

Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Laboratorium zmysłów”, zadanie 18 Letnia akademia Filmowa KAZ_4K

DOKUMENTY DO POBRANIA: https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/laboratorium-zmyslow/rekrutacja-do-projektu/

WARUNKI REKRUTACJI: Szczegółowe-kryteria-wyboru

Wielkość czcionki
Kontarst