Dział Inwestycji i Rozwoju – projekty

Projekty zakończone

Design, kultura, nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu

Chcieć to MOOC – Rozszerzenie oferty edukacyjnej UP w zakresie zdalnego kształcenia

Czas na STAŻ

Czas na STAŻ – podniesienie kompetencji dostosowanych do potrzeb rynku pracy

u studentów/-ek studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Edukacja Techniczno-Informatyczna oraz Informatyka

  Strona projektu „Czas na STAŻ”

Akademia Profesjonalnej Administracji – podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT

Akademia Profesjonalnej Administracji – podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla pracowników administracyjnych

  Strona projektu „Akademia Profesjonalnej Administracji…”

Ekofizyka z ochroną radiologiczną – specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki

Ekofizyka z ochroną radiologiczną – specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki

  Strona projektu „Ekofizyka z ochroną radiologiczną…”

Krok w przedsiębiorczość

Krok w przedsiębiorczość

Celem projektu jest zaprojektowanie i pilotażowe wdrożenie testujące (w woj. małopolskim i podkarpackim) innowacyjnego programu kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkołach ponadgimnazjalnych.

  Strona projektu „Krok w przedsiębiorczość”

Kultura w parze z informatyką kluczem do rozwoju gospodarki

Kultura w parze z informatyką kluczem do rozwoju gospodarki

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie kierunków artystycznych i informatycznych zgodnie z zasadą „sztuka w informatyce, informatyka w sztuce”. W ramach projektu prowadzone będą następujące kierunki studiów:

  • studia I stopnia: informatyka, spec. social media
  • studia II stopnia: digital design; edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • studia doktoranckie (III stopnia) w dziedzinie sztuki piękne

  Strona projektu „Kultura w parze z informatyką…”

Ku przyszłości – zwiększenie liczby absolwentów informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ku przyszłości – zwiększenie liczby absolwentów informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Strona projektu „Ku przyszłości…”

Nowe technologie – nowe kompetencje

Nowe technologie – nowe kompetencje

Ochrona środowiska – studia z pasją i przyszłością

Ochrona środowiska – studia z pasją i przyszłością

Projekt zakłada realizację kierunku zamawianego „Ochrona środowiska”.

Poszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego szansą na doskonalenie umiejętności zawodowych na dynamicznym rynku pracy

Poszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego szansą na doskonalenie umiejętności zawodowych na dynamicznym rynku pracy

PWP Animacja kultury przyrodniczej szansą na rynku pracy

PWP Animacja kultury przyrodniczej szansą na rynku pracy

Rozwój potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Rozwój potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie małopolskim

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie małopolskim

  Strona projektu „Wspieranie rozwoju…”

Wzornictwo, Innowacja, Społeczeństwo

Wzornictwo, Innowacja, Społeczeństwo

Projekt zakłada realizację kierunku zamawianego „Wzornictwo”.

  Strona projektu „Wzornictwo, Innowacja, Społeczeństwo”

Wielkość czcionki
Kontarst