Dział Inwestycji i Rozwoju – projekty

Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe

Archiwum

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia jednodniowej wizyty studyjnej z zakresu Warsztatów z druku 3D (8h, 1h dydaktyczna = 45 minut), skierowanej do studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI), w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 14 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna”, poz. 175

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia jednodniowej wizyty studyjnej z zakresu Warsztatów z druku 3D (8h, 1h dydaktyczna = 45 minut), skierowanej do studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI), w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 14 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna”, poz. 175

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć w formie projektowej skierowanych do studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (studia stacjonarne I st., inżynierskie) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 14 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna”, poz. 174

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć w formie projektowej skierowanych do studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (studia stacjonarne I st., inżynierskie) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 14 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna”, poz. 174

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej Przeprowadzenia w formie zdalnej warsztatów Technologie zwinne (20h, 1h dydaktyczna = 45 minut), skierowanych do studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI), będących na III roku studiów inżynierskich (7 sem) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 14 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna”, poz.172.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej Przeprowadzenia w formie zdalnej warsztatów Technologie zwinne (20h, 1h dydaktyczna = 45 minut), skierowanych do studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI), będących na III roku studiów inżynierskich (7 sem) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 14 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna”, poz.172.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

RODO

Unieważnienie zapytania ofertowego 3/ZO/Zad.12/2022

Unieważnienie zapytania ofertowego 3/ZO/Zad.12/2022

3_ZO_Zad.12_2022 UNIEWAŻNIENIE

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na ZAPYTANIE OFERTOWE 3/ZO/Zad.12/2022 na zakup pomocy dydaktyczno-badawczej – zestaw Fantomy Family Little QCPR w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP to The TOP” (Zad. 12 „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach filologicznych/ Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze Bezpieczeństwa”) realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 UWAGA! Zmiana terminu realizacji zamówienia!

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na ZAPYTANIE OFERTOWE 3/ZO/Zad.12/2022 na zakup pomocy dydaktyczno-badawczej – zestaw Fantomy Family Little QCPR w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP to The TOP” (Zad. 12 „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach filologicznych/ Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze Bezpieczeństwa”) realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
UWAGA! Zmiana terminu realizacji zamówienia!

W związku z zapytaniami i aktualną sytuacją na rynku zostaje wydłużony dopuszczalny termin realizacji zamówienia: do 70 dni od daty wybrania Wykonawcy.

3_ZO_Zad.12_2022_zapytanie ofertowe

3_ZO_Zad.12_2022_formularz oferty

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na ZAPYTANIE OFERTOWE 2/ZO/Zad.12/2022 na zakup pomocy dydaktyczno-badawczej – fantom urazowy osoby dorosłej w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP to The TOP” (Zad. 12 „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach filologicznych/ Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze Bezpieczeństwa”) realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 UWAGA! Zmiana terminu realizacji zamówienia!

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na ZAPYTANIE OFERTOWE 2/ZO/Zad.12/2022 na zakup pomocy dydaktyczno-badawczej – fantom urazowy osoby dorosłej w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP to The TOP” (Zad. 12 „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach filologicznych/ Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze Bezpieczeństwa”) realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

UWAGA! Zmiana terminu realizacji zamówienia!

W związku z zapytaniami i aktualną sytuacją na rynku zostaje wydłużony dopuszczalny termin realizacji zamówienia: do 70 dni od daty wybrania Wykonawcy.

2_ZO_Zad.12_2022_zapytanie ofertowe

2_ZO_Zad.12_2022_ formularz oferty

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZO/Zad.12/2022 na zakup pomocy dydaktyczno-badawczej – fantom do resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej z możliwością intubacji w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP to The TOP” (Zad. 12 „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach filologicznych/ Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze Bezpieczeństwa”) realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 UWAGA! Zmiana terminu realizacji zamówienia!

Zaproszenie do składania propozycji cenowej na ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZO/Zad.12/2022 na zakup pomocy dydaktyczno-badawczej – fantom do resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej z możliwością intubacji w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP to The TOP” (Zad. 12 „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach filologicznych/ Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych w obszarze Bezpieczeństwa”) realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

UWAGA! Zmiana terminu realizacji zamówienia!

W związku z zapytaniami i aktualną sytuacją na rynku zostaje wydłużony dopuszczalny termin realizacji zamówienia: do 70 dni od daty wybrania Wykonawcy.

1_ZO_Zad.12_2022_zapytanie ofertowe

1_ZO_Zad.12_2022_formularz oferty

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć w formie projektowej z zakresu:
Inżynieria materiałowa (20h; =45 min), Zagadnienia bezpieczeństwa w wybranych usługach i aplikacjach (20h; h=45 min), Inżynieria bezpieczeństwa (20h; h=45 min) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć w formie projektowej z zakresu:
Inżynieria materiałowa (20h; =45 min), Zagadnienia bezpieczeństwa w wybranych usługach i aplikacjach (20h; h=45 min), Inżynieria bezpieczeństwa (20h; h=45 min) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku polskim w formie synchronicznych warsztatów edukacyjnych w formie synchronicznych zdalnych spotkań z zakresu Wykorzystania narzędzi programu Mathematica w projektach informatycznych, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 50 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (w podziale na grupy, max. liczebność grupy – 15 osób), w wymiarze 16 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie max.: 80 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 17 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) i informatycznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku polskim w formie synchronicznych warsztatów edukacyjnych w formie synchronicznych zdalnych spotkań z zakresu Wykorzystania narzędzi programu Mathematica w projektach informatycznych, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 50 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (w podziale na grupy, max. liczebność grupy – 15 osób), w wymiarze 16 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie max.: 80 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 17 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) i informatycznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17

Zapytanie ofertowe_warsztaty z oprogramowania Mathematica

Formularz oferty_warsztaty z oprogramowania Mathematica

RODO

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie hybrydowej zajęć z zakresu pierwszej pomocy (30h zajęć, dla 2 grup; h=45 min) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie hybrydowej zajęć z zakresu pierwszej pomocy (30h zajęć, dla 2 grup; h=45 min) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie zdalnej zajęć z zakresu BHP (30h zajęć, dla 2 grup, łącznie 60h; h=45 min) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno- gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie zdalnej zajęć z zakresu BHP (30h zajęć, dla 2 grup, łącznie 60h; h=45 min) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno- gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie hybrydowej zajęć z zakresu pierwszej pomocy (30h zajęć, dla 2 grup; h=45 min) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie hybrydowej zajęć z zakresu pierwszej pomocy (30h zajęć, dla 2 grup; h=45 min) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia warsztatów praktycznych z zakresu samoobrony, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 12 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1 grupa), w wymiarze 30 godzin dydaktycznych/grupa, w tym 15 godzin dydaktycznych w formie zdalnej i 15 godzin dydaktycznych w formie kontaktowej z zachowaniem reżimu sanitarnego w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 13 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca socjalna”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia warsztatów praktycznych z zakresu samoobrony, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 12 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1 grupa), w wymiarze 30 godzin dydaktycznych/grupa, w tym 15 godzin dydaktycznych w formie zdalnej i 15 godzin dydaktycznych w formie kontaktowej z zachowaniem reżimu sanitarnego w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 13 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca socjalna”

Zapytanie ofertowe_warsztaty samoobrona

Formularz oferty_warsztaty samooobrona

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie stacjonarnej/zdalnej/hybrydowej zajęć: Warsztaty z Python w machine learning I, Warsztaty z Python w machine learning II, Warsztaty z projektowania w Solidworks oraz Warsztaty z Excel+VBA w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie stacjonarnej/zdalnej/hybrydowej zajęć: Warsztaty z Python w machine learning I, Warsztaty z Python w machine learning II, Warsztaty z projektowania w Solidworks oraz Warsztaty z Excel+VBA w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Zapytanie ofertowe_warsztaty

Formularz oferty_warsztaty

Karta_kursu_zdalna_warsztaty

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych do zajęć Obliczenia symboliczne z pakietem Maple na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych do zajęć Obliczenia symboliczne z pakietem Maple na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie ofertowe_konsultacje Maple

Formularz_oferty_konsultacje Maple

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć dotyczących obliczeń symbolicznych z pakietem Maple i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu obliczeń symbolicznych z pakietem Maple w wymiarze 30h dydaktycznych dla 1 grupy studentów na kierunku matematyka (30 x 45 minut – łącznie 30h dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć dotyczących obliczeń symbolicznych z pakietem Maple i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu obliczeń symbolicznych z pakietem Maple w wymiarze 30h dydaktycznych dla 1 grupy studentów na kierunku matematyka (30 x 45 minut – łącznie 30h dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie ofertowe_Maple

Formularz oferty Maple

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie zdalnej zajęć Konsultacje dotyczące pracy licencjackiej w wymiarze 3h dydaktycznych dla każdego studenta na kierunku Matematyka (54 x 3 x 45 minut – łącznie 162h dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie zdalnej zajęć Konsultacje dotyczące pracy licencjackiej w wymiarze 3h dydaktycznych dla każdego studenta na kierunku Matematyka (54 x 3 x 45 minut – łącznie 162h dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie ofertowe_konsultacje prac licencjackich

Formularz_oferty_konsultacje prac licencjackich

RODO

 

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Zagadnienia z projektowania gier” (3 godziny dydaktyczne) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Zagadnienia z projektowania gier” (3 godziny dydaktyczne) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zapytanie ofertowe_zagadnienia z projektowania gier

Formularz oferty_zagadnienia z projektowania gier

RODO

 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Korespondencja biznesowa”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 77 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Korespondencja biznesowa”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 77 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych”

Zapytanie ofertowe_korespondencja biznesowa

Formularz oferty_korespondencja biznesowa

RODO_korespondencja biznesowa

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Język angielski dla potrzeb rynku pracy”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 77 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych”.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Język angielski dla potrzeb rynku pracy”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 77 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych”.

Zapytanie ofertowe_Język angielski dla potrzeb rynku pracy

Formularz oferty_Język angielski dla potrzeb rynku pracy

RODO_język angielski dla potrzeb rynku pracy

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie zdalnej warsztatów Technologie zwinne (20h, 1h dydaktyczna = 45 minut), skierowanych do studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI), będących na III roku studiów inżynierskich (7 sem.) oraz na I roku uzupełniających studiów magisterskich (3 sem), w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie zdalnej warsztatów Technologie zwinne (20h, 1h dydaktyczna = 45 minut), skierowanych do studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI), będących na III roku studiów inżynierskich (7 sem.) oraz na I roku uzupełniających studiów magisterskich (3 sem), w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”.

Zapytanie ofertowe_technologie zwinne

Formularz oferty_technologie zwinne

Karta_kursu_zdalna_ETI

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Zagadnienia z projektowania gier” (3 godziny dydaktyczne) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Zagadnienia z projektowania gier” (3 godziny dydaktyczne) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zapytanie ofertowe_zagadnienia z projektowania gier

Formularz oferty_zagadnienia z projektowania gier

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w formie zdalnej: zadania praktycznego – warsztatów z zakresu przygotowania i prowadzenia zajęć zdalnych synchronicznych z uczniami polskimi przebywającymi za granicą (6 godzin lekcyjnych/grupę) wraz z materiałami dydaktycznymi w formie cyfrowej oraz przygotowania i przeprowadzenia zdalnej wizyty studyjnej gwarantującej zapoznanie się z pracą organizacji zajmującej się nauczaniem ww. uczniów w wymiarze 2 godzin lekcyjnych/ grupę wraz z warsztatami, podczas których zostanie dokonana prezentacja i wspólna analiza 3-4 autentycznych lekcji z uczniami polskimi przebywającymi zagranicą w wymiarze 4 godzin lekcyjnych/ grupę, dla 24 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (3 grupy), w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 11 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych dla przyszłych nauczycieli”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w formie zdalnej: zadania praktycznego – warsztatów z zakresu przygotowania i prowadzenia zajęć zdalnych synchronicznych z uczniami polskimi przebywającymi za granicą (6 godzin lekcyjnych/grupę) wraz z materiałami dydaktycznymi w formie cyfrowej oraz przygotowania i przeprowadzenia zdalnej wizyty studyjnej gwarantującej zapoznanie się z pracą organizacji zajmującej się nauczaniem ww. uczniów w wymiarze 2 godzin lekcyjnych/ grupę wraz z warsztatami, podczas których zostanie dokonana prezentacja i wspólna analiza 3-4 autentycznych lekcji z uczniami polskimi przebywającymi zagranicą w wymiarze 4 godzin lekcyjnych/ grupę, dla 24 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (3 grupy), w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 11 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych dla przyszłych nauczycieli”

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

RODO

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku polskim w formie synchronicznych warsztatów zdalnych z zakresu Wykorzystania narzędzi programu Mathematica w projektach informatycznych, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 47 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 16 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 96 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 17 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) i informatycznych”

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku polskim w formie synchronicznych warsztatów zdalnych z zakresu Wykorzystania narzędzi programu Mathematica w projektach informatycznych, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 47 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 16 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 96 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 17 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) i informatycznych”

https://przetargi.up.krakow.pl/zapytania.php

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć Oblicza architektury informacji – Etap 3 w wymiarze 4h ćwiczeń 1 grupa (4 godz. x 45 min.) oraz 10h warsztatów w 2 grupach (20 godz. x 45 min) łącznie 24h dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć Oblicza architektury informacji – Etap 3 w wymiarze 4h ćwiczeń 1 grupa (4 godz. x 45 min.) oraz 10h warsztatów w 2 grupach (20 godz. x 45 min) łącznie 24h dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zapytanie_ofertowe

Formularz_ofertowy

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i realizacji zajęć dydaktycznych zdalnych w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości- UP to the TOP” w ramach zadania 8. „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Bezpieczeństwo państwa”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i realizacji zajęć dydaktycznych zdalnych w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości- UP to the TOP” w ramach zadania 8. „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Bezpieczeństwo państwa”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie zdalnej zajęć:
1. Python w kryptografii (25h; h = 45 minut) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) realizujących specjalność Bezpieczeństwo Technologii Informacyjnych (BTI);
2. Excel w logistyce (25h; h = 45 minut) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) realizujących specjalność Bezpieczeństwo Materiałowe i Technologii Materiałowych
w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zadanie nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia w formie zdalnej zajęć:
1. Python w kryptografii (25h; h = 45 minut) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) realizujących specjalność Bezpieczeństwo Technologii Informacyjnych (BTI);
2. Excel w logistyce (25h; h = 45 minut) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., inżynierskie) realizujących specjalność Bezpieczeństwo Materiałowe i Technologii Materiałowych
w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zadanie nr 7 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”

Zapytanie ofertowe_Python w krytpografii i Excel w logistyce

Formularz oferty Python w kryptografii

Formularz oferty Excel w logistyce

Plany i programy

Karta_kursu_zdalnego

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku polskim w formie synchronicznych warsztatów zdalnych z zakresu Wykorzystania narzędzi programu Mathematica w projektach informatycznych, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 47 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 16 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 96 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 17 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) i informatycznych”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku polskim w formie synchronicznych warsztatów zdalnych z zakresu Wykorzystania narzędzi programu Mathematica w projektach informatycznych, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 47 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 16 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 96 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 17 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) i informatycznych”

https://przetargi.up.krakow.pl/zapytania.php

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Skuteczne sposoby prezentacji własnych projektów w formie zdalnej lub stacjonarnej realizowanych w wymiarze 6h z 1 grupą oraz 5h z 2 grupami (łącznie 16h x 45 min) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Skuteczne sposoby prezentacji własnych projektów w formie zdalnej lub stacjonarnej realizowanych w wymiarze 6h z 1 grupą oraz 5h z 2 grupami (łącznie 16h x 45 min) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji

Zapytanie_zajęcia_Skuteczne sposoby prezentacji własnych projektów

Formularz_oferty_zajęcia_Skuteczne sposoby prezentacji własnych projektów

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Oblicza architektury informacji” Etap 2 w formie zdalnej w wymiarze 4h ćwiczeń 1 grupa (4 godz. x 45 min.) oraz 10h warsztatów w 2 grupach (20 godz. x 45 min) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Oblicza architektury informacji” Etap 2 w formie zdalnej w wymiarze 4h ćwiczeń 1 grupa (4 godz. x 45 min.) oraz 10h warsztatów w 2 grupach (20 godz. x 45 min) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji

Zapytanie_zajęcia_Oblicza architektury informacji_oblicza_etap 2

Formularz oferty_zajęcia_Oblicza architektury informacji_oblicza_etap 2

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Strategie projektowania architektury informacji dla aplikacji mobilnych” w formie zdalnej realizowanych w wymiarze 15 godz. warsztatów w 2 grupach (łącznie 30 godz. x 45 min) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Strategie projektowania architektury informacji dla aplikacji mobilnych” w formie zdalnej realizowanych w wymiarze 15 godz. warsztatów w 2 grupach (łącznie 30 godz. x 45 min) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zapytanie_strategie projektowania architektury informacji dla aplikacji mobilnych

Formularz oferty_strategie projektowania architektury informacji dla aplikacji mobilnych

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia konsultacji scenariuszy gier decyzyjnych realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo Państwa w ramach projektu: Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” zadanie nr 8 pt. „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Bezpieczeństwo państwa”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia konsultacji scenariuszy gier decyzyjnych realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo Państwa w ramach projektu: Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” zadanie nr 8 pt. „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Bezpieczeństwo państwa”

Zapytanie_konsultacje scenariuszy gier decyzyjnych

Formularz oferty_konsultacje scenariuszy gier decyzyjnych

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych dla zajęć Interaktywne wizualizacje danych w języku Python na kierunku Matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych dla zajęć Interaktywne wizualizacje danych w języku Python na kierunku Matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie konsultacje materiałów dydaktycznych_python

Formularz_oferty_konsultacje materiałów dydaktycznych_python

RODO

 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowo-artystycznych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Sztuka i Media oraz Digital Design oraz studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Art&Design Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (forma zdalna i/lub hybrydowa)

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowo-artystycznych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Sztuka i Media oraz Digital Design oraz studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Art&Design Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (forma zdalna i/lub hybrydowa)

https://przetargi.up.krakow.pl/details.php?id=6153

 

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć dotyczących interaktywnych wizualizacji danych w języku Python i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu interaktywnych wizualizacji danych w języku Python w wymiarze 30h dydaktycznych dla 1 grupy studentów na kierunku matematyka (30 x 45 minut – łącznie 30h dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć dotyczących interaktywnych wizualizacji danych w języku Python i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu interaktywnych wizualizacji danych w języku Python w wymiarze 30h dydaktycznych dla 1 grupy studentów na kierunku matematyka (30 x 45 minut – łącznie 30h dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie_materiały dydaktyczne_python

Formularz oferty_materiały dydaktyczne python

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć dotyczących interaktywnych wizualizacji danych w języku Python i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu interaktywnych wizualizacji danych w języku Python w wymiarze 30h dydaktycznych dla 1 grupy studentów na kierunku matematyka (30 x 45 minut – łącznie 30h dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć dotyczących interaktywnych wizualizacji danych w języku Python i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu interaktywnych wizualizacji danych w języku Python w wymiarze 30h dydaktycznych dla 1 grupy studentów na kierunku matematyka (30 x 45 minut – łącznie 30h dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie_materiały dydaktyczne_python

Formularz oferty_materiały dydaktyczne_python

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych dla zajęć Wykorzystanie narzędzi informatycznych do wizualizacji problemów matematycznych na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych dla zajęć Wykorzystanie narzędzi informatycznych do wizualizacji problemów matematycznych na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie konsultacje materiałów dydaktycznych_wizualizacja

Formularz_oferty_konsultacje materiałów dydaktycznych_wizualizacja

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć dotyczących wykorzystania narzędzi informatycznych do wizualizacji problemów matematycznych i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych do wizualizacji problemów matematycznych w wymiarze 30h dydaktycznych dla 1 grupy studentów na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć dotyczących wykorzystania narzędzi informatycznych do wizualizacji problemów matematycznych i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych do wizualizacji problemów matematycznych w wymiarze 30h dydaktycznych dla 1 grupy studentów na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie Wizualizacja problemów matematycznych

Formularz_oferty_wizualizacja problemów matematycznych

RODO

 

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych dla zajęć „Diagnostyka edukacyjna” na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych dla zajęć „Diagnostyka edukacyjna” na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Ponowne zapytanie konsultacje materiałów dydaktycznych_diagnostyka edukcyjna

Formularz_Oferty_konsultacje materiałów dydaktycznych_diagnostyka edukacyjna

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych dla zajęć „Diagnostyka edukacyjna” na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych dla zajęć „Diagnostyka edukacyjna” na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie konsultacje materiałów dydaktycznych_diagnostyka edukacyjna

Formularz_oferty_konsultacje materiałów dydaktycznych_diagnostyka edukacyjna

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć „Diagnostyka edukacyjna” i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu „Diagnostyka edukacyjna” wymiarze 30h dydaktycznych dla 3 grup studentów na kierunku matematyka (3 x 30 x 45 minut – łącznie 90 godzin dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć „Diagnostyka edukacyjna” i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu „Diagnostyka edukacyjna” wymiarze 30h dydaktycznych dla 3 grup studentów na kierunku matematyka (3 x 30 x 45 minut – łącznie 90 godzin dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie ofertowe diagnostyka edukacyjna

Formularz_oferty_diagnostyka edukacyjna

RODO

 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Oblicza architektury informacji” realizowanych w 3 niezależnych etapach dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Oblicza architektury informacji” realizowanych w 3 niezależnych etapach dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zapytanie ofertowe_oblicza_architektury informacji

Formularz_oferty oblicza architektury informacji

RODO

 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć w formie hybrydowej (stacjonarnie lub zdalnie) „Projektowanie propozycji wartości” (10 godzin w 2 grupach, łącznie 20h) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć w formie hybrydowej (stacjonarnie lub zdalnie) „Projektowanie propozycji wartości” (10 godzin w 2 grupach, łącznie 20h) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zapytanie_ofertowe_projektowanie propozycji wartości

Formularz_oferty projektowanie propozycji wartości

RODO

 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Testowanie użyteczności systemów informacyjnych serwisów WWW” (15 godzin w 2 grupach, łącznie 30h) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć „Testowanie użyteczności systemów informacyjnych serwisów WWW” (15 godzin w 2 grupach, łącznie 30h) dla studentów na kierunku Architektura informacji w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 10 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura informacji”

Zapytanie_ofertowe testowanie użyteczności systemów informacyjnych www

Formularz_oferty testowanie użyteczności systemów informacyjnych www

RODO

 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych dla zajęć „Projektowanie lekcji zdalnej” na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społecznogospodarczych na kierunku Matematyka”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych dla zajęć „Projektowanie lekcji zdalnej” na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społecznogospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie ofertowe_konsultacje projekt lekcji zdalnej

Formularz_oferty_konsultacje_projekt lekcji zdalnej

RODO

 

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć „Projektowanie lekcji zdalnej” i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu „Projektowanie lekcji zdalnej” wymiarze 30h dydaktycznych dla 3 grup studentów na kierunku matematyka (3 x 30 x 45 minut – łącznie 90 godzin dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej opracowania materiałów dydaktycznych do zajęć „Projektowanie lekcji zdalnej” i przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej z zakresu „Projektowanie lekcji zdalnej” wymiarze 30h dydaktycznych dla 3 grup studentów na kierunku matematyka (3 x 30 x 45 minut – łącznie 90 godzin dydaktycznych) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, w ramach zadania nr 9 – „Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Matematyka”

Zapytanie ofertowe_projekt lekcji zdalnej

Formularz_oferty_projekt lekcji zdalnej

RODO

 

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Korespondencja biznesowa”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 72 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych”

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Korespondencja biznesowa”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 72 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych”

Zapytanie ofertowe_warsztaty_Korespondencja biznesowa_forma zdalna

FORMULARZ-OFERTY_warsztaty_Korespondencja biznesowa_forma zdalna

RODO_klauzula informacyjna – os. fizyczne

RODO_klauzula informacyjna – firmy

 

 

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Język angielski dla potrzeb rynku pracy”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 72 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych” Narodowej w Krakowie

Ponowne zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Język angielski dla potrzeb rynku pracy”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla max. 72 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych”

Zapytanie ofertowe_warsztaty_Język angielski dla potrzeb rynku pracy_forma zdalna

FORMULARZ-OFERTY_warsztaty_Język angielski dla potrzeb rynku pracy_forma zdalna

RODO_klauzula informacyjna – os. fizyczne

RODO_klauzula informacyjna – firmy

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Korespondencja biznesowa”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla 72 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych”
UNIEWAŻNIONO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Korespondencja biznesowa”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla 72 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych” – UNIEWAŻNIONO

Zapytanie ofertowe_warsztaty_Korespondencja biznesowa_forma zdalna

FORMULARZ-OFERTY_Korespondencja biznesowa_forma zdalna

RODO_klauzula informacyjna – os. fizyczne

RODO_klauzula informacyjna – firmy

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Język angielski dla potrzeb rynku pracy”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla 72 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych” Narodowej w Krakowie – UNIEWAŻNIONO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w języku angielskim w formie zdalnej warsztatów z zakresu „Język angielski dla potrzeb rynku pracy”, wraz materiałami dydaktycznymi w formie elektronicznej, dla 72 Studentów/Studentek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (6 grup), w wymiarze 5 godzin dydaktycznych/grupa, łącznie: 30 godzin dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, zad. nr 18 – „Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych” – UNIEWAŻNIONO

Zapytanie ofertowe_warsztaty_Język angielski dla potrzeb rynku pracy_forma zdalna

FORMULARZ-OFERTY_ Język angielski dla potrzeb rynku pracy_forma zdalna

RODO_klauzula informacyjna – os. fizyczne

RODO_klauzula informacyjna – firmy

 

Aktualizacja zaproszenia do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia warsztatów w zakresie tematycznym związanym z technologiami zwinnymi dla grupy 12 studentów II roku kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) uzupełniających studiów magisterskich (SUM) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” – UNIEWAŻNIONO

Aktualizacja zaproszenia do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia warsztatów w zakresie tematycznym związanym z technologiami zwinnymi dla grupy 12 studentów II roku kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) uzupełniających studiów magisterskich (SUM) w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”– UNIEWAŻNIONO

Szanowni Państwo,

z uwagi na ogłoszenie w dniu 11 marca 2020 r. Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odwołującego wszystkie zajęcia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w okresie od 12 marca do dnia 14 kwietnia 2020 r., Zamawiający unieważnia zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczące przeprowadzenia warsztatów w zakresie tematycznym związanym z technologiami zwinnymi dla grupy 12 studentów II roku kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna ( ETI) uzupełniających studiów magisterskich ( SUM) w projekcie „ Uczelnia najwyższej jakości- UP to the TOP.”

Zapytanie ofertowe – warsztaty w zakresie tematycznym związanym z technologiami zwinnymi

Formularz oferty – warsztaty w zakresie tematycznym związanym z technologiami zwinnymi

RODO

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących przeprowadzenia warsztatów podczas dwudniowej wizyty studyjnej studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunków Sztuka i Media oraz Art&Design, w profesjonalnym laboratorium fotograficznym, w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

Zaproszenie do składania ofert dotyczących przeprowadzenia warsztatów podczas dwudniowej wizyty studyjnej studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunków Sztuka i Media oraz Art&Design, w profesjonalnym laboratorium fotograficznym, w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie warsztatów podczas wizyty studyjnej w profesjonalnym laboratorium fotograficznym 1_

RODO_klauzula informacyjna

Ponowne zaproszenie do składania ofert dotyczących przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych do zajęć: Hurtownie danych i nierelacyjne bazy danych, Uczenie maszynowe, Angielska terminologia matematyczna oraz Indywidualizacja procesu nauczania matematyki – praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

Zaproszenie do składania ofert dotyczących przeprowadzenia pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych do zajęć: Hurtownie danych i nierelacyjne bazy danych, Uczenie maszynowe, Angielska terminologia matematyczna oraz Indywidualizacja procesu nauczania matematyki – praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

Zapytanie pogłębione konsultacje materiałów dydaktycznych do zajęć: Hurtownie danych i nierelacyjne bazy danych, Uczenie maszynowe, Angielska terminologia matematyczna oraz Indywidalizacja procesu nauczania matematyki – praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się na kierunku matematyka w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

FORMULARZ OFERTY pogłębione konsultacje materiałów dydaktycznych

RODO

Zaproszenie do składania ofert dotyczących przeprowadzenia konsultacji w charakterze eksperta merytorycznego z ramienia pracodawcy z zakresu kształcenia matematycznego, konsultującego realizację Praktycznych Studenckich Projektów Zespołowych w projekcie „Kompetencje na Start UP”

Zaproszenie do składania ofert dotyczących przeprowadzenia konsultacji w charakterze eksperta merytorycznego z ramienia pracodawcy z zakresu kształcenia matematycznego, konsultującego realizację Praktycznych Studenckich Projektów Zespołowych w projekcie „Kompetencje na Start UP”

Zapytanie cenowe_konsultacje eksperta merytorycznego z ramienia pracodawcy_Praktyczne Studenckie Projekty Zespołowe

RODO

 

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną w projekcie „Kompetencje na Start UP”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną w projekcie „Kompetencje na Start UP”

Zaproszenie do składania ofert – wykłady i konsultacje eksperta

RODO – osoba fizyczna

RODO – firma

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej moderowanie indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej moderowanie indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z wyboru wykonawcy_moderacje

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej wynajem i obsługę sali CATI na testowanie produktów projektu w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej wynajem i obsługę sali CATI na testowanie produktów projektu w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z wyboru wykonawcy_sala CATI

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej sporządzenie transkrypcji indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z badania rynku i wyboru oferty dla usługi obejmującej sporządzenie transkrypcji indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Notatka z wyboru wykonawcy_transkrypcje

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” na przeprowadzenie zajęć z modułu DEMYSTYFICATION

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” na przeprowadzenie zajęć z modułu DEMYSTYFICATION

Zapytanie ofertowe Demystification

Formularz ofertowy Demystification

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET, na wycenę usługi obejmującej moderowanie indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET, na wycenę usługi obejmującej moderowanie indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim

Zapytanie ofertowe moderator testowania UP

Oświadczenie RODO_ klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET, na wycenę usługi obejmującej sporządzenie transkrypcji indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET, na wycenę usługi obejmującej sporządzenie transkrypcji indywidualnych konsultacji w woj. małopolskim

Zapytanie ofertowe transkrybent testowania UP

Oświadczenie RODO_ klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET”, na wycenę usługi obejmującej wynajem i obsługę sali CATI na testowanie produktów projektu w woj. małopolskim

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET”, na wycenę usługi obejmującej wynajem i obsługę sali CATI na testowanie produktów projektu w woj. małopolskim

Zapytanie ofertowe sala CATI UP

Oświadczenie RODO_ klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” na przeprowadzenie zajęć z modułu DEMYSTYFICATION

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” na przeprowadzenie zajęć z modułu DEMYSTYFICATION

Zapytanie ofertowe Demystification

FORMULARZ OFERTOWY

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” dotyczącej opracowania opinii eksperckich planu i programu kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia praktyczne inżynierskie I st.)

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” dotyczącej opracowania opinii eksperckich planu i programu kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia praktyczne inżynierskie I st.)

Zapytanie_konsultacje Inżynieria Bezpieczeństwa

FORMULARZ OFERTY

RODO

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” – przeprowadzenie konsultacji na potrzeby przygotowania scenariuszy zajęć na kierunku Bezpieczeństwo państwa dla modułu DEMYSTYFIKATION

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” – przeprowadzenia konsultacji na potrzeby przygotowania scenariuszy zajęć na kierunku Bezpieczeństwo państwa dla modułu DEMYSTYFIKATION – wydłużenie terminu składania propozycji cenowych

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – konsultacje scenariusza zajęć – wydłużenie terminu składania propozycji cenowych

RODO – klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” – przygotowanie scenariusza zajęć na kierunku Bezpieczeństwo państwa dla modułu DEMYSTYFIKATION

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Uczelnia najwyższej jakości- UP To The TOP” – przygotowanie scenariusza zajęć na kierunku Bezpieczeństwo państwa dla modułu DEMYSTYFIKATION wydłużenie terminu składania propozycji cenowych

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – przygotowanie scenariusza zajęć – wydłużenie terminu składania propozycji cenowych

RODO – klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – przeprowadzenie warsztatów podczas 2 wizyt studyjnych studentów informatyki w firmach informatycznych (inżynierskiej lub programistycznej)

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – przeprowadzenie warsztatów podczas 2 wizyt studyjnych studentów informatyki w firmach informatycznych (inżynierskiej lub programistycznej)

Wizyty studyjne INF_zapytanie cenowe

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – konsultacje projektów studentów kierunku MATEMATYKA

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – konsultacja eksperta merytorycznego ze strony pracodawcy Praktycznych Studenckich Projektów Zespołowych. Kierunek studiów: MATEMATYKA.

Zapytanie cenowe PSPZ_MAT II EDYCJA

RODO – klauzula informacyjna

Zaproszenie do składania ofert w zakresie zapewnienia noclegów wraz z całodniowym wyżywieniem, serwisu kawowego oraz sal dydaktycznych dla uczestników w ramach projektu „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji

Zaproszenie do składania ofert w zakresie zapewnienia noclegów wraz z całodniowym wyżywieniem, serwisu kawowego oraz sal dydaktycznych dla uczestników w ramach projektu „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji

ZAPYTANIE OFERTOWE noclegi_12.09.2018

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „UProgu Kariery” – na przygotowanie i dostawę wyżywienia zwanego dalej „usługą cateringową” dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, uczestników 33 szkoleń w celu realizacji części szkoleniowej projektu.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „UProgu Kariery” – na przygotowanie i dostawę wyżywienia zwanego dalej „usługą cateringową” dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, uczestników 33 szkoleń w celu realizacji części szkoleniowej projektu

ZAPYTANIE – catering

FORMULARZ OFERTOWY – catering

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – przeprowadzenie wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną dla studentów kierunku MATEMATYKA.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – przeprowadzenie wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną dla studentów kierunku MATEMATYKA

Zaproszenie do składania ofert – MAT_wykłady eksperci

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – przeprowadzenie wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną dla studentów kierunku MATEMATYKA.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – przeprowadzenie wykładu i konsultacji w charakterze eksperta z zakresu zagadnień związanych z edukacją matematyczną dla studentów kierunku MATEMATYKA

Zaproszenie do składania ofert – MAT_wykłady eksperci

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Kompetencje na Start UP” – przeprowadzenie warsztatów podczas 2 wizyt studyjnych studentów informatyki w firmach informatycznych (inżynierskiej lub programistycznej).

Zaproszenie do składania propozycji cenowych – przeprowadzenie warsztatów podczas 2 wizyt studyjnych studentów informatyki w firmach informatycznych (inżynierskiej lub programistycznej)

Zapytanie cenowe wizyty studyjne INFORMATYKA

Zaproszenie do składania propozycji cenowej – coaching

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej” – coaching

Z uwagi na zmianę harmonogramu szkoleń Zamawiający unieważnia prowadzoną procedurę rozeznania rynku.

Zaproszenie do składania propozycji cenowej – bony zakupowe

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Shopping Assistant” – bony zakupowe

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Shopping Assistant”

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej do projektu „Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Shopping Assistant”

Wielkość czcionki
Kontarst